شنبه ۲۰ تیر۱۳۸۸ ساعت ۱:۵۶ قبل از ظهر

چرا وقتی هوا سرد است موهای بدن ما سيخ می ايستد ؟


سيخ شدن موهاي بدن در زماني آغاز شد كه بدن انسان ها پوشيده از مو بود. وقتي هوا گرم است و شما نياز به خنك شدن داريد، ماهيچه هاي كوچك در انتهاي هر مو منبسط مي شود و اين انبساط باعث شل و ول شدن موها مي شود. غده هاي مولد عرق با ترشح عرق گرما را از بدن دور مي كنند. رگ هاي خوني نيز گرما را به سمت پوست بدن آورده و آن را دفع مي كنند. اما وقتي هوا سرد است! اين ماهيچه ها منقبض شده و اين انقباض باعث راست ايستادن موها مي شود. غده هاي مولد عرق بسته مي شوند تا گرما را حفظ كنند. رگ هاي خوني هم كوچك مي شوند تا از هدر رفتن گرما جلوگيري كنند.
راست ايستادن يا همان سيخ شدن موها امروزه كمك زيادي به ما نمي كند چون ما موي زيادي روي بدنمان نداريم. ميليون ها سال قبل بدن انسان ها با موي زيادي پوشيده شده بود و اين عمل باعث گرم شدن آنها مي شد. سرما تنها علت سيخ شدن موهاي بدن نيست ترس يا عصبانيت نيز مي تواند همان واكنش را ايجاد كند. اين مسئله در پستانداران ديگر مثل سگ و گربه هم صادق است. وقتي كه سگ ها يا گربه ها عصباني مي شوند موهاي بدنشان سيخ مي ايستد.

چرا ايگلوها ذوب نمی شوند ؟


ايگلوها خانه هاي قديمي اسكيموها و پناهگاه هاي موقتي شكارچيان در زمستان آلاسكا هستند. در واقع آنها از داخل ذوب مي شوند ولي اين ذوب شدن به آن حدي نيست كه به طور كلي ايگلو خراب شود.
دانه هاي برفي كه در خارج روي ايگلو مي بارد، به محض برخورد با سقف ايگلو ذوب مي شود و يك لايه عايق جايگزين براي ايگلو ايجاد مي كنند. اين روند انجماد و ذوب شدن مرتب ايگلو باعث سخت شدن يخ هاي به كار رفته در ساختمان آن مي شود، به طوري كه سقف آن مي تواند تحمل وزن سنگين يك خرس قطبي را داشته باشد.
انجماد اوليه و ثانويه ايگلو در پايان ساخت ايگلو صورت مي گيرد. ابتدا اسكيموها با استفاده از كاردهاي تيزشان قطعات آجر مانند را از يخ مي برند و به شكل يك دايره كنار هم مي چينند تا به شكل يك ايگلو در آيد. فواصلي كه بين اين قطعات احتمالاً خالي مي ماند با بارش برف پر شده و يكدست مي شود. در انتها زن اسكيمو با لامپ پيه سوز خود وارد ايگلو مي شود و آن را در بالاترين نقطه ايگلو نصب كرده و روشن مي كند در نتيجه يخ هاي داخل ايگلو شروع به ذوب شدن مي كنند. اما به خاطر شكل گنبدي ايگلو قطرات آب به زمين نمي چكد، بلكه به صورت يك لايه روي سقف باقي مي ماند.
وقتي لايه آب زير سقف تشكيل شد، زن اسكيمو بر مي گردد و لامپ را خاموش مي كند و از سقف در مي آورد و مي گذارد هواي سرد بيرون از آن روزنه به داخل بيايد و دوباره آن لايه يخ بزند تا سخت بشود. وقتي زمستان تمام مي شود و درجه حرارت هوا بالا مي رود، ايگلو شروع به ذوب شدن مي كند و وقتي اسكيموها ايگلو را ترك كنند، ايگلو به طور كل خراب مي شود.

كوهان شترها برای چيست ؟

كوهاني كه در پشت شترها وجود دارد، در واقع كوهي از گوشت و چربي است كه مي تواند در يك شتر سالم و جوان تا ۸۰ پوند وزن داشته باشد. اين كوهان ها به شتر كمك مي كنند كه تا هفته ها بدون آب و غذا زنده بمانند.
وقتي آب و غذا در بيابان ناياب مي شود، اين كوهان هاي چربي مثل ذخيره غذايي براي بدن شتر عمل مي كنند. بدن شتر از چربي ذخيره شده در اين كوهان ها براي متابوليسم و سوخت و ساز استفاده مي كند. در چنين شرايطي كوهان ها كوچك تر مي شوند، هر چه شتر كمتر غذا بخورد، كوهان او كوچك تر مي شود. در واقع اندازه كوهان هاي يك شتر درجه سلامت و منابع غذايي او را تعيين مي كند. اين كوهان ها يا همان ذخاير چربي دليل اين سوال هستند كه چرا شترها مي توانند روزها بدون آب و غذا زنده بمانند. زماني كه انسان در روز به ۸ ليوان آب نياز دارد، شترها مي توانند به مدت ۲ هفته بدون آب زنده بمانند.
شترها تنها حيواناتي هستند كه كوهان دارند و حتي مي توانند حدود ۶۰۰ ليتر شير در سال توليد كنند. شترها مي توانند سوراخ هاي بيني شان را ببينند. وقتي شترها گرسنه باشند و غذايي در كار نباشد ممكن است هر چه در دسترسشان باشد، مثل كفش يا پتو بردارند و بجوند.
در بعضي از كشورها به عنوان يك تفريح ملي و عمومي شترها را به جان هم انداخته و از ديدن مبارزه آنها لذت مي برند. جالب اينجا است كه بدانيد شترها مي توانند به سرعت اسب ها بدوند. در شهر موراكو مسابقه شتردواني يكي از معروف ترين مسابقات ملي آن هاست.

چرا گريه كردن ما را آرام می كند ؟


اشكي كه هنگام گريه از چشمان سرازير مي شود، حاوي مواد شيميايي و هورموني است كه توسط بدن توليد مي شود.
وقتي كه ما ناراحت و احساساتي مي شويم، مغز و بدن ما بيش از حد از خود واكنش نشان مي دهد و بيشتر از مواقع ديگر مواد شيميايي و هورمون توليد مي كند. گريه كردن كمك مي كند آن مقدار مواد شيميايي و هورمون هاي اضافه اي را كه بدن ما به آن نياز ندارد، از بدن خارج شود. اين مواد و هورمون هاي اضافي توسط اشك از بدن خارج مي شوند و اشك ريختن باعث مي شود كه ناراحتي و تشويش ما تا حدود زيادي كاهش پيدا كند و احساس آرامش كنيم. به همين دليل است كه بسياري پس از گريه كردن احساس آرامش و راحتي مي كنند. چون قطرات اشك با خود مواد اضافه اي را كه بدن هنگام ناراحتي يا خوشحالي توليد كرده، از بدن خارج مي كنند.

آيا هزارپا واقعاً هزار تا پا دارد ؟


دانشمنداني كه دانسته يا ندانسته اسم اين جانور را هزارپا گذاشته اند، خواسته اند با ما شوخي كنند. چون هيچ هزارپايي وجود ندارد كه هزار تا پا داشته باشد. به طور متوسط هر هزارپا حدود ۱۰۰ جفت پا دارد كه البته بعضي ها بيشتر از ۱۰۰ جفت و عده اي كمتر از ۳۰ جفت پا دارند. هزارپايان جزو قديمي ترين موجودات اين كره خاكي هستند. هزارپاها از تخم بيرون مي آيند. بعضي از گونه هاي آنان با پاهاي كامل به دنيا مي آيند و بعضي با تعداد اندكي پا به دنيا مي آيند كه هر چند وقت يكبار چند جفت پا اضافه مي كنند تا به بلوغ كامل برسند.
پاهاي زياد هزارپا هنگام پنهان شدن او زير سنگ ها و صخره ها، هنگام روز برايش مشكل درست مي كند. برعكس ظاهر ترسناك آنها، نبايد زياد از هزارپايان ترسيد، چون مقدار سمي كه در شاخك هاي آنها وجود دارد، فقط براي كشتن يك پرنده كوچك كافي است و نمي تواند آسيب جدي به انسان وارد كند.

بوی بد دهان به چه دليل است ؟


بايد بدانيد كه بوي بد دهان به هيچ وجه تقصير شما نيست. براساس تحقيقاتي كه اخيراً انجام شده علت بدبو بودن تنفس ۹۰ درصد از مردم در دهان آنهاست، نه در معده و ريه و سينوس هاي آنان. در واقع مهم ترين و بيشترين علت بدبويي دهان به خاطر تركيبات فرار سولفور است. يكي از اين تركيبات سولفيد هيدروژن است كه بوي تخم مرغ گنديده مي دهد. ديگري متيل مركاپتان است كه بوي راسو مي دهد. علت تشكيل اين تركيبات وجود باكتري هايي در دهان است كه ديواره سلول هاي مرده را مي شكنند. اين باكتري هاي بي هوازي عمدتاً در روي زبان رشد و تكثير پيدا مي كنند. آنها در محيطي خشك و تاريك مثل زير لثه ها و در فضايي ميان دندان ها و زبان رشد و تكثير پيدا مي كنند. البته رژيم غذايي شخص هم مي تواند باعث تنفس بدبو بشود، چون بعضي غذاهاي خاص باعث رشد و تكثير بيشتر باكتري هاي بي هوازي در دهان مي شوند. مثلاً قهوه حاوي اسيدهايي است كه سطح اكسيژن را در دهان پايين مي آورد كه در عوض رشد باكتري ها را افزايش مي دهد. لبنيات به علت دارا بودن پروتئين بالا باعث مي شوند باكتري ها نتوانند تركيبات شيميايي بدبو توليد كنند. قند و آدامس نيز تا حدودي باعث توليد اين تركيبات بدبو مي شوند. غذاهاي پر ادويه و پياز حاوي مقدار زيادي از تركيبات سولفور هستند كه هنگام خوردن جذب رگ هاي خوني شده و از طريق ريه ها دفع مي شوند و نفس را بدبو مي سازند. به علاوه نوشيدني ها و دهانشويه هايي كه حاوي الكل هستند، مشكلي به نام «سندرم خشكي دهان» را ايجاد مي كنند كه در نهايت محيط را براي رشد باكتري ها مناسب مي كنند.
رژيم هاي لاغري هم باعث بوي بد دهان مي شوند چون در اين رژيم ها معده خالي است و وقتي معده خالي باشد آنزيم هاي معده و لوزالمعده در آن تجزيه شده و بوي بدي توليد مي كنند (مثل بوی بد دهان هنگام صبح) كه اگر غذايي خورده نشود، اين بوي بد تشديد مي شود.
بيماري هاي لثه هم مي توانند باعث بوي بد دهان شوند، چون غذا در منفذهاي باز لثه وارد و در آنجا تجزيه شده و در نهايت فاسد مي شوند و از خود تركيبات سولفوردار توليد مي كنند كه هم باعث پوسيدگي دهان مي شوند و هم محيط را براي رشد باكتري ها آماده مي كنند. سيگار كشيدن هم مي تواند باعث بدبويی دهان شود.

 

گرد آورنده : پویا حبیبی پور

 

نوشته شده توسط اعضای انجمن | لینک ثابت | موضوع: عمومی